خرید پنل کاربری و نمایندگی

:: سامانه پیام کوتاه یک نرم افزار تحت وب ارسال و دریافت SMS جهت امور تبلیغاتی و اطلاع رسانی شخصی ، شرکتی ، آموزشگاهی و مدارس می باشد.

:: ارسال و دریافت SMS با شماره اختصاصی 14 رقمی رند مسیر 3000  و ارسال از  مسیر 8 رقمی اشتراکی از اپراتورهای 1000 ،  2000 ، 3000 ، 5000 و خط ثابت

::  بیش از 100 قابلیت از قبیل : منشی SMS ، نظر سنجی به همراه نمودار ، نوبت دهی ، مسابقات و ارسال های هوشمند یادآوری (چک ، بیمه ، تولد ، سالگرد ازدواج ، پرداخت قبوض ، قرار ملاقات) پشتیبانی شماره سریال ، دفترچه پیام ، دفترچه تلفن مخاطبان ، قابلیت اتصال سامانه به نرم افزارهای تحت ویندوز و تحت وب API URL , API WEB SERVICE و ارسال کشوری،منطقه ای،کدپستی،ایرانسل،بانک شماره اصفاف و مشاغل و...

 پنل پیامک (یکساله) + شماره اختصاصی 14رقمی مسیر3000 رند= رایگان

 پنل پیامک (یکساله)+  شماره اختصاصی 14رقمی مسیر3000 رند= 50000 تومان

 

 

:: سامانه پیام کوتاه یک نرم افزار تحت وب ارسال و دریافت SMS جهت امور تبلیغاتی و اطلاع رسانی شخصی ، شرکتی ، آموزشگاهی و مدارس می باشد.

:: ارسال و دریافت SMS با شماره اختصاصی 12 رقمی رند مسیر 3000  و ارسال از  مسیر 8 رقمی اشتراکی از اپراتورهای 1000 ،  2000 ، 3000 ، 5000 و خط ثابت

::  بیش از 100 قابلیت از قبیل : منشی SMS ، نظر سنجی به همراه نمودار ، نوبت دهی ، مسابقات و ارسال های هوشمند یادآوری (چک ، بیمه ، تولد ، سالگرد ازدواج ، پرداخت قبوض ، قرار ملاقات) پشتیبانی شماره سریال ، دفترچه پیام ، دفترچه تلفن مخاطبان ، قابلیت اتصال سامانه به نرم افزارهای تحت ویندوز و تحت وب  API URL , API WEB SERVICE و ارسال کشوری،منطقه ای،کدپستی،ایرانسل،بانک شماره اصفاف و مشاغل و...

 پنل پیامک (یکساله) + شماره اختصاصی 12 رقمی رند = 60000  تومان

:: سامانه پیام کوتاه یک نرم افزار تحت وب ارسال و دریافت SMS جهت امور تبلیغاتی و اطلاع رسانی سازمانی ، شرکتی ، آموزشگاهی و مدارس می باشد.

:: ارسال و دریافت SMS با شماره اختصاصی 10 رقمی رند یا سفارشی مسیر 3000  و ارسال از  مسیر 8 رقمی اشتراکی از اپراتورهای 1000 ،  2000 ، 3000 ، 5000 و خط ثابت

::  بیش از 100 قابلیت از قبیل : منشی SMS ، نظر سنجی به همراه نمودار ، نوبت دهی ، مسابقات و ارسال های هوشمند یادآوری (چک ، بیمه ، تولد ، سالگرد ازدواج ، پرداخت قبوض ، قرار ملاقات) پشتیبانی شماره سریال ، دفترچه پیام ، دفترچه تلفن مخاطبان ، قابلیت اتصال سامانه به نرم افزارهای تحت ویندوز و تحت وبAPI URL , API WEB SERVICE  و ارسال کشوری،منطقه ای،کدپستی،ایرانسل،بانک شماره اصفاف و مشاغل و...

 پنل پیامک (یکساله) +  شماره اختصاصی 10 رقمی رند = 119000 تومان

:: سامانه پیام کوتاه یک نرم افزار تحت وب ارسال و دریافت SMS جهت امور تبلیغاتی و اطلاع رسانی سازمانی ، شرکتی ، دانشگاهی و ... می باشد.

:: ارسال و دریافت SMS با شماره اختصاصی 8 رقمی نیمه رند مسیر 3000 ویا 8 رقمی انتخابی مسیر1000 و ارسال از مسیر 8 رقمی اشتراکی از اپراتورهای 1000 ،  2000 ، 3000 ، 5000 و خط ثابت

::  بیش از 100 قابلیت از قبیل : منشی SMS ، نظر سنجی به همراه نمودار ، نوبت دهی ، مسابقات و ارسال های هوشمند یادآوری (چک ، بیمه ، تولد ، سالگرد ازدواج ، پرداخت قبوض ، قرار ملاقات) پشتیبانی شماره سریال ، دفترچه پیام ، دفترچه تلفن مخاطبان ، قابلیت اتصال سامانه به نرم افزارهای تحت ویندوز و تحت وب API URL , API WEB SERVICE و ارسال کشوری،منطقه ای،کدپستی،ایرانسل،بانک شماره اصفاف و مشاغل و...

 پنل پیامک (یکساله)+ شماره اختصاصی 8 رقمی نیمه رند مسیر3000  = 2990000 تومان

 

پکیج 1 نمایندگی (یکساله)، جهت امور فروش پنل پیام کوتاه و ارسال پیامک انبوه  و واگذاری نمایندگی پیامک کاربرد خواهد داشت و سود ماهیانه شما بالغ بر 2 میلیون تومان میباشد

تعدادی از امکانات پکیج یک :دسترسی کامل به کلیه امکانات و شماره 8 رقمی جهت ارسال و   شماره اختصاصی 14 رقمی رند مسیر 3000 شارژ رایگان بهمراه  سایت و دامین مجزا (ریبرندینگ)و درگاه آنلاین بانک های ملت ،ملی ،پارسیان ،صادرات ،سامان جهت فروش آنلاین شارژ به کاربران زیرمجموعه و ...

ارسال از کلیه اپراتورها
بانک اصناف ومشاغل کشور بانک شماره های کشوری منطقه ای کدپستی و ارسال بر اساس جنسیت و سن  و ارسال به ایرانسل

تعداد کاربر زیر مجموعه: نامحدود

قیمت : 105000 تـــومان

 

 

 

 

پکیج 2  نمایندگی ویژه (یکساله)، جهت امور فروش پنل پیام کوتاه و ارسال پیامک انبوه و واگذاری نمایندگی پیامک کاربرد خواهد داشت و سود ماهیانه شما بالغ بر 3 میلیون تومان میباشد

تعدادی از امکانات پکیج یک :دسترسی کامل به کلیه امکانات و شماره 8 رقمی جهت ارسال و  شماره اختصاصی 14 رقمی رند مسیر 3000 شارژ رایگان بهمراه ده سایت و دامین مجزا (ریبرندینگ)و درگاه آنلاین بانک های ملت ،ملی ،پارسیان ،صادرات ،سامان جهت فروش آنلاین شارژ به کاربران و نمایندگان زیرمجموعه و ...

ارسال از کلیه اپراتورها
بانک اصناف ومشاغل کشور بانک شماره های کشوری منطقه ای کدپستی و ارسال بر اساس جنسیت و سن  و ارسال به ایرانسل
 

                                           تعداد کاربر زیر مجموعه: نامحدود

                                           تعداد نماینده زیر مجموعه: نامحدود

                                              قیمت : 590000 تـــومان